ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຊ່ວຍອະນຸລັກຮັກສາທົ່ງໄຫຫີນ ໃນສາຍພູທີ່ປົກຄຸມດ້ວຍເມກໝອກທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງເໜືອປະເທດລາວ ແມ່ນຈະມີພູພຽງທີ່ມີອາກາດແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ເຢືອກເຢັນ ແຕກຕ່າງຈາກບ່ອນອື່ນໆໃນປະເທດ. ບໍ່ພຽງແຕ່ສະພາບອາກາດເທົ່ານັ້ນທີ່ເປັນລັກສະນະພິເສດສະເພາະຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ;...