ເຊື່ອມຄວາມສຳພັນຜ່ານອາຫານບ້ານເກີດ. ອາຫານຖືເປັນອີກໜຶ່ງຫົວໃຈສຳຄັນໃນການຈັດງານສັງສັນຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນງານລ້ຽງພາຍໃນຄອບຄົວ ຫຼື ງານລ້ຽງກັບໝູ່ຄູ່. ອາຫານຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອົບພະຍົບທີ່ພັດພາກ ຈາກດິນແດນບ້ານເກີດຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມອົບອຸ່ນ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງຖານຖິ່ນກຳເນີດໄດ້. ເມື່ອຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ສະຖານທີ່ແຫ່ງໃໝ່,...