ສໍາຜັດປະເພນີການປຸງແຕ່ງອາຫານອັນເປັນເອກະລັກທີ່ສົມບູນພູນສຸກຂອງເມືອງມໍລະດົກໂລກ ຕໍາໝາກຫຸ່ງພ້ອມເສີບແລ້ວເດີ! ທ້າວອຸ່ນ, ຜູ້ນໍາທ່ຽວຂອງຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າຂຶ້ນ. ຕໍາໝາກຫຸ່ງລາວ ເປັນອາຫານທີ່ມີລົດຊາດເຜັດຮ້ອນປະເພດໜຶ່ງ ແລະ ເປັນອາຫານຄາບສຸດທ້າຍຂອງການເລາະຊີມລົດຊາດອາຫານໃນທ້ອງຕະຫຼາດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ....