ສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນອີກແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ເຊື່ອງຊ້ອນໃນປ່າໄມ້ຂຽວຊຸ່ມດັ່ງມໍລະດົກອັນລໍ້າຄ່າເຊັ່ນ ຣີເວີຣີສອດທີ່ຕັ້ງຢູ່ເມືອງຈໍາປາສັກ. ຣີສອດດັ່ງກ່າວໃນເມື່ອກ່ອນເປັນສວນດອກກ້ວຍໄມ້ ມີເນື້ອທີ່ດິນຂຽວອຸ່ມທຸ່ມທັງໝົດ 30,000 ຕາຕະລາງແມັດ,...