ຈາກເມືອງລາວສູ່ມະຫານະຄອນນິວຢອກ
ຈາກເມືອງລາວສູ່ມະຫານະຄອນນິວຢອກ
ເມື່ອທ່ານໄດ້ອ່ານເລື່ອງລາວຂອງໂມນິກາ ພຣົມສະຫວັນ,...
ຕຳນານຮັກ ປານາງ
ຕຳນານຮັກ ປານາງ
ເປັນຫຍັງປານາງຈຶ່ງມີກະດູກຂ້າງແຕ່ເບື້ອງດຽວ? ຢູ່ໃນວົງການອາຫານລາວ...