ງານບຸນທີ່ມີສີສັນນີ້ແມ່ນຊ່ວງເວລາສໍາລັບການເຊື່ອມສານສໍາພັນກັບຄອບຄົວ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນມິດສະຫາຍ. ເຜົ່າມົ້ງ ແມ່ນໜຶ່ງໃນຊົນເຜົ່າທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນປະເທດລາວເປັນຊົນເຜົ່າທີ່ພາກພູມໃຈໃນຕົວຕົນຄວາມເປັນເອກະລັກ ແລະ ມີການປົກປັກຮັກສາວັດທະນະທຳຂອງຕົນໄວ້ເປັນຢ່າງດີ, ພວກເຂົາມີພາສາເວົ້າ ແລະ ພາສາຂຽນຂອງຕົນເອງ ແລະ...