ເມືອງທີ່ຫ່າງໄກແຕ່ທຸກຄົນປະທັບໃຈເມື່ອ​ໄດ້ໄປເຍືອນ ແຂວງຫົວພັນຕັ້ງຢູ່ໃຕັ້ງຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ເປັນສະຖານທີ່ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີນັກທ່ອງທ່ຽວທ່ານໃດໄດ້ເຫັນ ແລະ ສໍາຜັດສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ມາກ່ອນ. ແຂວງຫົວພັນແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍວິວທິວທັດທີ່ງົດງາມຂອງພູຜາປ່າໄມ້ໄປຈົນຮອດນໍ້າຕົກຕາດທີ່ສວຍງາມ ແລະ...