ເອກະລັກພິເສດຂອງເມືອງເອກທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນປະເທດລາວ ເດີນທາງຂຶ້ນໄປທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດລາວທ່າມກາງທິວທັດພູຜາປ່າດົງອັນງົດງາມ ທ່ານຈະພົບເຫັນຕົວເມືອງນ້ອຍໆທີ່ໜ້າຈັບຕາຈັບໃຈທີ່ສຸດໃນປະເທດ. ຕົວເມືອງດັ່ງກ່າວຖືກສ້າງຢູ່ຕາມເຈີ້ຍ ພູຟ້າທີ່ສູງປະມານ 1625 ແມັດ ອັນເປັນເມືອງເອກຂອງແຂວງຜົ້ງສາລີ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າ...