ຖ້າຫາກທ່ານກຳລັງຊອກຫາສະຖານທີ່ໄວ້ພັກຜ່ອນຍ່ອນໃຈ ຫຼື ສະຖານທີ່ສຳລັບປະຊຸມພູແມນຫຼວງພະບາງເປັນສະຖານທີ່ທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບທ່ານ.   ນະຄອນຫຼວງພະບາງເປັນນະຄອນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ທຳມະຊາດອັນສວຍງາມ ດຶງດູດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ຽວຊົມຢ່າງບໍ່ຂາດສາຍ. ໃນແຕ່ລະປີ, ເຮົາຈະເຫັນທີ່ພັກ,...