ໃນຊ່ວງທ້າຍຂອງການເຂົ້າພັນສາ ແມ່ນໄດ້ຫຍັບໝໍ່ໃກ້ເຂົ້າມາ ແລະ ລະດູການເກັບກ່ຽວກໍ່ຈະໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ. ເພື່ອເປັນການສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກສິ່ງສັກສິດໃນແຕ່ລະປີ, ຊາວລາວຈຶ່ງໄດ້ມີການຮ່ວມກັນເຮັດບຸນໂດຍການຖວາຍເຄື່ອງບູຊາຕ່າງໆຕໍ່ກັບພຣະແມ່ຄົງຄາ. ຢູ່ຫຼວງພະບາງ,...