ຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງພະນັກງານ

Author:

Category:

spot_img

ພົບກັບບັນດາທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມໃນລາວ

ເມື່ອບໍ່ດົນຜ່ານມາ, ໂຮງແຮມ ອັງສານາແມ່ຊົງ ສຸວັນນະພູມ ແລະ ແອນນິເມິລ ດອກເຕີຣ໌ ອິນເຕີເນຊັ່ນແນລ (Animal Doctors International) ໄດ້ຮັບເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້ຊະນະເລີດອັນດັບທີ 1 ໃນລາງວັນທຸລະກິດດີເດັ່ນທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມລາວ ປະຈໍາປີ 2023, ເຊິ່ງໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຢ່າງຈິງຈັງ ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ຜົນໃນເຊີງບວກຕໍ່ຄວາມ​ເປັນ​ຢູ່ທີ່ດີ​ຂອງພະນັກງານ. ການອຸທິດຕົນເພື່ອຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມຂອງອົງກອນທຸລະກິດ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທຸລະກິດທັງສອງນີ້ ກໍາລັງເປັນຕົ້ນແບບທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ທຸລະກິດອື່ນໆຈະເອົາເປັນແບບຢ່າງ.

ການມອບລາງວັນທຸລະກິດດີເດັ່ນທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມລາວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຄັ້ງທໍາອິດໃນປີ 2021, ເຊິ່ງເປັນແນວຄວາມຄິດຂອງສະຖານທູດ ການາດາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການ ຊິວິທັສ ຄອນຊັລຕິ້ງ (Civitas Consulting). ລາງວັນດັ່ງກ່າວໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ ໂດຍມີຄູ່ຮ່ວມງານເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຈັດຕັ້ງ, ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຕັດສິນຜົນລາງວັນ.

ໂຮງແຮມ ອັງສານາແມ່ຊົງ ສຸວັນນະພູມ
ໂຮງແຮມ ອັງສານາແມ່ຊົງ ສຸວັນນະພູມ ໃນຫຼວງພະບາງ ຜູ້ຊະນະເລີດ “ລາງວັນທຸລະກິດຂະໜາດໃຫຍ່”, ເຊິ່ງໂດດເດັ່ນໃນຖານະສັນຍະລັກແຫ່ງການດໍາເນີນທຸລະກິດແບບລວມສູນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໂດຍເນັ້ນປະຕິບັດຕາມແນວທາງ “8 ເສົາຄໍ້າແຫ່ງຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີ” ເພື່ອການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພະນັກງານ ທີ່ແນໃສ່ການເສີມສ້າງແຮງບັນດານໃຈ.

ໂຮງແຮມດັ່ງກ່າວໄດ້ທຸ້ມເທເຫື່ອແຮງເຂົ້າໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມ ໂດຍປັດສະຈາກທຸກການຈໍາແນກ ແລະ ການພັດທະນາວິຊາຊີບ ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຈາກວັດທະນະທໍາການຮຽນຮູ້ແບບກວມລວມຂອງໂຮງແຮມ. ພວກເຂົາໄດ້ເປີດໂອກາດແຫ່ງການຮຽນຮູ້ ທັງແບບເປັນທາງການ ແລະ ບໍ່ເປັນທາງການ, ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການຝຶກສະຕິ ເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມຕຶງຄຽດ ແລະ ສົ່ງເສີມກອບຄວາມຄິດແບບເຕີບໂຕ. ທາງໂຮງແຮມໄດ້ລິເລີ່ມໂຄງການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ການຝຶກສະຕິໃນແຕ່ລະວັນ ໃນຊ່ວງການບັນລະຍາຍແບບສັ້ນໆຂອງພະແນກ ແລະ ຊົ່ວໂມງຮຽນພາສາອັງກິດເປັນປະຈໍາ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃນການເບິ່ງແຍງພະນັກງານໃຫ້ມີຄວາມເຕີບໃຫຍ່ ທັງດ້ານຊີວິດສ່ວນຕົວ ແລະ ດ້ານວິຊາຊີບ.

ໂຮງແຮມ ອັງສານາແມ່ຊົງ ສຸວັນນະພູມ ຍັງມີຄວາມເປັນເລີດໃນການສົ່ງເສີມໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີການແບ່ງແຍກໃນບ່ອນເຮັດວຽກ. ພວກເຂົາໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບທີມງານຂອງຕົນໃນທຸກລະດັບ, ເປັນຜົນໃຫ້ທີມງານແຕ່ລະຄົນ ມີຄວາມຮູ້ສຶກຄືກັບວ່າຕົນເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ມີຄວາມສາມາດໃນການຕັດສິນໃຈ ເຊິ່ງນໍາໄປສູ່ຄວາມຮູ້ສຶກໃນການເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ.

ນອກຈາກນີ້, ທາງໂຮງແຮມຍັງເລັງເຫັນຄວາມສໍາຄັນໃນຄວາມສະເໝີພາບດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ, ໂດຍຜ່ານການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມວັດທະນະທໍາທີ່ສະໜັບສະໜູນແກ່ແມ່ຍິງໃນບ່ອນເຮັດວຽກ. ໂຮງແຮມດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຢ່າງແຮງກ້າວ່າ ທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ພວກເຂົາຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງເວທີໂຕະມົນ ເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດແບ່ງປັນແນວຄວາມຄິດ ແລະ ທັດສະນະຂອງຕົນໄດ້.

ໃນການທຸ້ມເທເພື່ອຄວາມຍືນຍົງ ໄດ້ກວມເອົາການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນ, ການໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ໂດຍຜ່ານການສຶກສາ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ. ໃນການລິເລີ່ມຕ່າງໆນັ້ນ ລວມມີ ການຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ຢາງພລາສຕິກແບບໃຊ້ຄັ້ງດຽວ ແລະ ກິດຈະກໍາທໍາຄວາມສະອາດຊຸມຊົນ ທີ່ໄດ້ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ ເຊິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ພະນັກງານຂອງພວກຕົນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຊຸມຊົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃນບໍລິເວນກວ້າງນໍາອີກ.

ແອນນິເມິລ ດອກເຕີຣ໌ ອິນເຕີເນຊັ່ນແນລ
(Animal Doctors International)
ແອນນິເມິລ ດອກເຕີຣ໌ ອິນເຕີເນຊັ່ນແນລ ເຊິ່ງເປັນໜ່ວຍງານທີ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສັດຕະວະແພດ ທີ່ມີຄລີນິກຕັ້ງຢູ່ໃນປະເທດລາວ ແລະ ພາກພື້ນອື່ນໆ, ໄດ້ຮັບລາງວັນຊະນະເລີດ ປະເພດທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ໃນງານປະກາດມອບລາງວັນທຸລະກິດດີເດັ່ນທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມລາວ ປະຈໍາປີນີ້. ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຕັ້ງໃຈຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງພະນັກງານ ໂດຍແນໃສ່ຈຸດປະສົງສໍາຄັນ 4 ດ້ານ ໄດ້ແກ່: ການຮັບປະກັນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ ແລະ ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ, ການມອບໂອກາດໃນການເຕີບໂຕ ທັງດ້ານສ່ວນຕົວ ແລະ ວິຊາຊີບ, ສົ່ງເສີມຄວາມສໍາພັນອັນເຂັ້ມແຂງໃນທີມງານ, ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມສົມດູນລະຫວ່າງວຽກງານ ແລະ ຊີວິດສ່ວນຕົວ.

ໜ່ວຍງານດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມເປັນເລີດໃນດ້ານ ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນອາຊີບ ໂດຍມີໂຄງການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກທີ່ເຂັ້ມງວດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີການບາດເຈັບເກີດຂຶ້ນໃນການເຮັດວຽກໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ. ພວກເຂົາໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງທີມງານ, ໂດຍຈັດຫາເຄື່ອງມື ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອຮັບມືກັບບັນຫາທີ່ທ້າທາຍໃນອາຊີບຂອງພວກເຂົາ.

ພວກເຂົາໄດ້ສົ່ງເສີມການລາພັກ ແລະ ພັກຜ່ອນຈາກການເຮັດວຽກ ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສະເໜີຕາຕະລາງການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ກໍານົດຕາຍໂຕໃນເລື່ອງເວລາ, ທາງເລືອກໃນການເຮັດວຽກອອນລາຍ, ແລະ ການລາພັກແບບໄດ້ຄ່າຈ້າງສໍາລັບເລື່ອງສ່ວນຕົວ ແລະ ຄອບຄົວ. ໃນການສົ່ງເສີມຄວາມສົມດູນລະຫວ່າງວຽກງານ ແລະ ຊີວິດສ່ວນຕົວນີ້ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຈາກອັດຕາການລາອອກຂອງພະນັກງານໃນລະດັບທີ່ຕໍ່າຢ່າງໜ້າເຫຼືອເຊື່ອ.

ຈຸດແຂງທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະອັນທີໜຶ່ງກໍຄື ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພະນັກງານໃນການຕັດສິນໃຈ. ພວກເຂົາໄດ້ປູກຝັງວັດທະນະທໍາຂອງການບໍ່ແບ່ງແຍກ ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ໂດຍເປີດໂອກາດໃຫ້ພະນັກງານສາມາດປະກອບສ່ວນໄດ້ຢ່າງຫ້າວຫັນ ໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ສໍາຄັນ. ວິທີການນີ້, ຊ່ວຍສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ສຶກໃນການເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນກຸ່ມທີມງານໄດ້.

ແອນນິເມິລ ດອກເຕີຣ໌ ອິນເຕີເນຊັ່ນແນລ ຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນສໍາຄັນກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆນອກເໜືອຈາກພະນັກງານຂອງພວກຕົນ, ໂດຍມີການຮ່ວມມືກັບຊຸມຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນປັດໄຈທາງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ການມີສ່ວນຮ່ວມດັ່ງກ່າວ ບໍ່ພຽງແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນການຮັດແໜ້ນຄວາມສໍາພັນທີ່ດີພາຍໃນຊຸມຊົນນໍາອີກ.

ເວົ້າລວມແລ້ວ, ທັງໂຮງແຮມ ອັງສານາແມ່ຊົງ ສຸວັນນະພູມ ແລະ ແອນນິເມິລ ດອກເຕີຣ໌ ອິນເຕີເນຊັ່ນແນລ ລ້ວນແຕ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນແບບຢ່າງທີ່ຊັດເຈນ ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ, ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງພະນັກງານ. ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຕັ້ງໃຈຂອງ​ພວກເຂົາ ໃນ​ການ​ສ້າງ​ບ່ອນ​ເຮັດ​ວຽກທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ, ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ການເຕີບໃຫຍ່ທັງດ້ານສ່ວນຕົວ ແລະ ວິຊາຊີບ, ການສະໜັບສະໜູນສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກ ບໍ່ສະເພາະແຕ່ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການຍອມຮັບເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສົ່ງຜົນໃນທາງບວກຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງກວ້າງຂວາງ ນອກເໜືອທຸລະກິດທີ່ພວກເຂົາດໍາເນີນຢູ່. ທຸລະກິດທີ່ຊະນະເລີດທັງສອງລາຍນີ້ ໄດ້ກໍານົດມາດຕະຖານ ສໍາລັບການດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມໃນລາວ, ທັງໄດ້ກາຍເປັນແຮງບັນດານໃຈແກ່ທຸລະກິດອື່ນໆ ໃນການປະຕິບັດຕາມການນໍາພາຂອງຕົນ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງລາວໃຫ້ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ.

ລາງວັນທຸລະກິດດີເດັ່ນທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມລາວ ປະຈໍາປີ 2023 ຖືກຈັດຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ສະພາການຄ້າອົດສະຕາລີ ປະຈໍາລາວ, ກຸ່ມທຸລະກິດອັງກິດ ປະຈໍາລາວ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາເອິຣົບ ປະຈໍາລາວ, Civitas Consulting, ສະຖານທູດ ການາດາ, ສະຫະຣາຊະອານາຈັກອັງກິດ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
ສາມາດສຶກສາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ
ທຸລະກິດເຫຼົ່ານີ້ທີ່:

ໂຮງແຮມ ອັງສານາແມ່ຊົງ ສຸວັນນະພູມ:
angsana.com/laos/souvannaphoum

Animal Doctors International:
theanimaldoctors.org

ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງໂດຍ ໄພບູນ ທະນະບົວສີ
ຮູບໂດຍ ຄະນະຈັດງານມອບລາງວັນທຸລະກິດດີເດັ່ນທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມລາວ ປະຈໍາປີ 2023

Champa Meuanglao
Champa Meuanglao
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco

Read More

Related Articles